Audio:

PO, BOZP - JAK VYBRAT FIRMU ?

Autor: Jan Tuček
Poslední aktualizace: 17.06.2012

Jak si vybírat firmu na zabezpeční kontrol protipožárního vybavení – doporučení.

Pokud se rozhodnete, řešit zajištění kontrol protipožárního vybavení staveb (hasicích přístrojů, hydrantů, požárních uzávěrů, protipožárních ucpávek, protipožárních klapek na VZT potrubí atd. potom doporučujeme, aby jste při vyhledávání zohlednili následující skutečnosti :

1) Cena jako základní prvek výběru uvedených prací by neměla být jediným kriteriem. Proč by cena neměla být základním kritériem je vysvětleno v další části tohoto článku. Je třeba zvážit, zda nabízená cena odpovídá požadovanému rozsahu prací. Doporučujeme se seznámit s rozsahem prací – požadavky jsou uvedeny dále v tomto článku a prověřit cenu ve vztahu k požadovanému rozsahu prací.

2) Rozsah živnostenského oprávnění – pokud Vám poptávané práce nabízí firma, která má v Živnostenském oprávnění vše od provozování restaurace až po silniční dopravu a v tomto seznamu mimo jiné i požární ochranu je to důvod se nad tím zamyslet. Zároveň doporučuji se zamyslet již i nad prezentací jména firmy dodavatele – pokud se jedná o fyzickou osobu – např. František Novák a v rámci nabídky se prezentuje pouze jako např. HASIČ, HASNEL atd. bez oficiálního názvu – tzn. jména uvedené osoby,  je to důvod k prověření korektnosti firmy, ale i jejích služeb (jedná se pouze o opomenutí, nebo má nějaký důvod proč toto jméno neuvádět?).

3) Zajímejte se o praxi v oboru a reference – doporučujeme Vám se zajímat o dobu, po kterou firma v oboru působí a o její reference. Samozřejmě doporučujeme se zajímat se o reference např. předchozích zaměstnavatelů. I my máme samozřejmě zkušeností s tím, že zaměstnanec, který byl z naší společnosti vyhozen na hodinu teď podniká ve stejném oboru a prezentuje svojí práci jako „specialista na požární ochranu“

4) Personální obsazení – pokud zadáváte práce ve větším rozsahu není úplně vhodné je zadat osobě bez zaměstnanců, nebo s.r.o. které má pouze nasmlouvané osoby jako subdodavatele

5) Existence/neexistence webových stránek a jejich kvalita, případně aktuálnost, odkaz na e-mailovou adresu, reference, kvalita zpracování atd.

6) Přehled nabízených služeb – jejich rozsah a rozsah oprávnění pro provádění těchto prací

7) Odkaz na odbornou způsobilost a to pouze relevantní doklady. Doporučujeme se zabývat i aktuálností a platností předkládaných dokladů. 

8) Technické vybavení, technické zázemí - standardem jsou dnes již servisní vozidla a kompletní vybavení pro opravy a údržbu hasicích přístrojů – např. plničky práškových hasicích přístrojů, vybavení na dotlakování hasicích přístrojů u zákazníka atd.

9) Pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu – (standardem dnes je pojištění odpovědnosti v minimální výši 10 000 000 Kč)

Cena za provádění kontrol a údržby :

Kontrola hasicího přístroje

Příklad  1 – jako podklad pro následující výpočet ceny za kontrolu je v příloze tohoto článku dodací list jedné firmy, která provádí služby v oboru PO, a konkrétně i kontroly hasicích přístrojů. Uvádíme tento vzor jako příklad toho jak lze i při nejnižší ceně za kontrolu hasicího přístroje dosáhnout podstatně vyšší ceny, než byla cena nabízená:

Kontrola hasicího přístroje při uzavření smlouvy je 30,- Kč/ks – (položka 1004), ale v ceníku je ještě schována položka 1018  - drobné opravy, údržba HP, čištění – na každých započatých 10ks – 140,- Kč.

Takže porovnávejme skutečně celkovou cenu - tzn. celková cena za kontrolu např.:

10ks  x  30,- Kč + položka 1018 140kč (u 10ks – 14kč/ks) =  celkem za kontrolu 44,-kč

11ks  x  30,- Kč + položka 1018 140kč (u 11ks – 25,45kč/ks) =  celkem za kontrolu 55,45kč

Příklad 2

Požadavek na provedení kontroly provozuschopnosti je uveden ve Vyhlášce MV č. 246/2001 Sb.  o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Konkrétní náležitosti kontroly provozuschopnosti jsou uvedeny v

§ 9 Hasicí přístroje

(1) Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených touto vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

Z uvedených ustanovení vyhlášky plyne, že není možné provést kontrolu provozuschopnosti hasicího přístroje bez označení hasicího přístroje kontrolním štítkem a zaplombování spouštěcí armatury. Celkem běžně se setkáváme s tím, že kontrolní štítek a plomba není uvedena v ceně kontroly provozuschopnosti, ale samostatně.

Shodně provedení kontroly provozuschopnosti – zde již jako údržbu řeší ČSN ISO 11602-2 – Požární ochrana – Přenosné a pojizdné hasicí přístroje – Část 2: Prohlídka a údržba – v článku 4.3.2 – viz. příloha tohoto článku.

Příklad 3

Požadavek na provedení kontroly provozuschopnosti  a její průběh je jak jsme již uvedli specifikován ve Vyhlášce MV č. 246/2001 Sb.  o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Konkrétní postup provedení kontroly řeší normativní požadavky, a dále technická dokumentace výrobce hasicího přístroje. náležitosti kontroly provozuschopnosti jsou uvedeny v

 (2) Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce po každém jeho použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok, pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací (např. v chemicky agresivním prostředí) nestanoví lhůtu kratší. První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací.

Normativní požadavky v tomto případě je již citovaná ČSN ISO 11602-2 – Požární ochrana – Přenosné a pojizdné hasicí přístroje – Část 2: Prohlídka a údržba – která v článku 4.3.2.2 – (viz. příloha tohoto článku) třídí hasicí přístroje do kategorii a dále poté v Tabulce 1 specifikuje postup údržby.

Pro přehlednost byl Profesní komorovou požární ochrany zpracován metodický postup pro provádění kontrol jednotlivých kategorii hasicích přístrojů (viz.příloha tohoto článku).

Z uvedených postupů údržby ať již v citované ČSN, nebo metodickém postupu PKPO, případně v technické dokumentaci výrobců vyplývá, že úkon kontroly představuje časovou náročnost min. v rozmezí  8 – 13 minut u hasicích přístrojů pod stálým tlakem a 12 – 16 minut u hasicích přístrojů s tlakovou patronou.Z uvedených časových údajů je možné odvodit následující:

Pokud v cenové nabídce je uvedena cena za hodinu práce např. 300,- Kč/hod, potom by cena za kontrolu hasicího přístroje pod stálým tlakem měla být minimálně 40,- Kč/ks a u hasicího přístroje s tlakovou patronou 60,- Kč/ks.

Nechceme tímto rozporovat jakoukoliv jinou cenu, ale nižší cena, musí být již na úkor kvality, nebo splnění uvedených požadavků.

Zpracoval za společnost TUSAN s.r.o. - Jan Tuček

.pdf standard - kontroly HP - s tlak patronou (0.67MB)
.pdf standard - kontroly HP - pod stálým tlakem (0.65MB)
.pdf ČSN ISO 11602-2 údržba - požadavky (0.36MB)
.pdf ČSN ISO 11602-2 - kategorie HP - tab.1 (0.09MB)
.pdf vzor - Dodací list - ceny za kontroly (0.62MB)


TUSAN s.r.o.
Bohumila Hájka 185
267 01 KRÁLŮV DVŮR - POPOVICE
tel: +420 311 637 448
více...
Aktuální informace
ikonka dokument VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
Pro rozšíření týmu našich specialistů hledáme vhodného kandidáta na pozici technik - specialista / OZO v oboru PO a BOZP. Podrobnosti naleznate na našich www.stránkách.
ikonka dokument EET - informace
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
ikonka dokument NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Pro rozšíření sítě servisních organizací a prodejců hasicích přístrojů hledáme další servisní a prodejní organizace. Pro podrobnější informace pište na adresu tucek@tusan.cz, nebo tusan@tusan.cz.
Logo Everlux
© 2010 Tusan s.r.o.