Audio:

SERVISNÍ TECHNIKA - PŘEHLED

Autor: Jan Tuček
Poslední aktualizace: 13.10.2016

Na základě častých dotazů našich obchodních partnerů, a dále pro usnadnění orientace v základní nabídce servisního vybavení jsme zpracovali doporučení základního servisního vybavení pro údržbu a opravy hasicích přístrojů. Doporučené servisní vybavení je navrženo dle postupu pro servis hasicích přístrojů. Rozsah úkonů při údržbě, opravách, plnění a tlakových zkouškách nádob hasicích přístrojů je následující:

−         upevnění HP
−         odtlakování s násl. demontáží HP na komponenty,
odstranění hasební látky,
−         kontrola, přetěsnění a případná oprava armatur a dalších komponentů HP,
−         oprava povrchové úpravy nádoby HP (klasickou kapalnou nebo práškovou barvou),
−         hydraulická tlaková zkouška nádoby a hadic HP s následujícím vysušením,
−         regenerace práškové či vodní náplně,
−         kontrola a promazání veškerých šroubových spojů,
−         zpětná kompletace s naplněním a natlakováním HP,
−         kontrola těsnosti HP a veškerých jeho spojů a armatur,
−         značení typovým štítkem HP a štítkem s údaji o provedeném servisu,
−         u vyřazených HP odborná likvidace komponentů v souladu s legislativou.

hasicí přístroj - upevnění HP  

Postup provedení jednotlivých kroků začíná upevněním kontrolovaného hasicího přístroje. Doporučujeme následující typy upevňovacích zařízení.

cen.číslo

obj.číslo

název

0186503

186503

DSV MOBIL – otočné upínací zařízení mobilní

0186504

186504

DSV STABIL - upínací zařízení stabilní – k upevnění na stůl

0186501

186501

SVM - mechanický

0186528

186528

SVPD - pneumatický

0186521

186521

SVPS - pneumatický

DSV Stabil - upínací zařízení

hasicí přístroj - odtlakování s následnou demontáží HP na jednotlivé komponenty, - včetně odstranění hasební látky

hasicí přístroj - odsátí  hasebního prášku

přehled sortimentu plnících strojů 

cen.číslo

obj.číslo

název

provedení

0186000

186000

PSM MINI - práškový plnící stroj

230V/50Hz

0186000

186000

PSM MINI Basic - práškový plnící stroj

230V/50Hz

0186001

186001

PSM JUNIOR - práškový plnící stroj

230V/50Hz

0186002

186002

PSM JUNIOR - práškový plnící stroj

230V/50Hz

Pro objem prací cca do 50ks za směnu doporučujeme stroj PSM MINI, při vyšším objemu prací doporučujeme stroj PSM JUNIOR.

PSM Mini - lehký a vysoce mobilní plnící stroj pro plnění práškových hasicích přístrojů.
Plnící stroj je vhodný pro plnění HP o velikosti 1 – 12kg náplně. Uplatnění najde zejména v malých servisních dílnách. Díky své lehké konstrukci je také velmi vhodný pro umístění v servisních vozidlech. Zpětný proces (plnění – odsávání) je prováděn mechanicky. Zpětný mechanismus čistí prášek a zajišťuje větší rychlost plnění prášku. Zásobník PSM Mini pojme 12 kg hasicího prášku. Stroj umožňuje pracovat na dvou HP stejného typu současně. Jeden hasící přístroj může být vyprazdňován, a další může být pod zásobníkem plněn vyčištěným práškem

plnička práškových hasicích přístrojů PSM Mini

 

PSM Junior - široce využitelný plnící stroj. Vhodný pro trvalý provoz, lehce přemístitelný a výhodný pro svou malou velikost. PSM Junior je malý plnící stroj vybavený silným průmyslovým motorem. Je snadno přemístitelný a proto může být umístěn i do servisního vozidla. Příznivá pracovní velikost je docílena umístěním motoru v ocelové kleci pod plnícím strojem. PSM Junior je vhodný pro plnění HP o velikosti 2-12 kg (se sadou SK 50 a přídavným zásobníkem do 50 kg  i HP do velikosti 50 kg). Zpětný proces je prováděn elektricky. Optimální nastavitelná velikost a kornoutovitý plnicí krk zaručují, že všechny HP mohou být plněny bez jakékoliv modifikace přístroje.  Stroj je vybaven speciální násavnou hadici o vnějším průměru 25 mm. Stroj je vybaven zásobníkem na 12 kg prášku.

plnička práškových hasicích přístrojů PSM Junior

Pro použití u společností zabývající se vyšším objemem plnění a odsávání práškových hasicích přístrojů, případně výrobou hasicích přístrojů doporučujeme následující řadu práškových plnících strojů.

cen.číslo

obj.číslo

název

provedení

0186011

186011

PSM ECONOMIC - práškový plnící stroj

230V/50Hz

0186031

186031

PSM POWER - práškový plnící stroj

230V/50Hz

0186032

186032

PSM POWER - práškový plnící stroj

400V/50Hz

0186051

186051

PSM JUMBO 2x400V/50Hz - práškový plnící stroj

400V/50Hz

0186021

186021

PSM COMPACT - práškový plnící stroj

230V/50Hz

0186022

186022

PSM COMPACT - práškový plnící stroj

400V/50Hz

0186052

186052

PSM COMPACT S - práškový plnící stroj

400V/50Hz

0186060

186060

PSM COMPACT W - práškový plnící stroj

400V/50Hz

0186056

186056

PSM COMPACT A - práškový plnící stroj

400V/50Hz

0186091

186091

PEA zásobník

 

0186092

186092

PEA BIG BAG - pneumatický

 

0186093

186093

PAE BIG BAG - mechanický

 

 

hasicí přístroj - odčerpání CO2

cen.číslo

obj.číslo

název

provedení

0186141

186141

CFA MOBIL - plnící zařízení na CO2

230V/50Hz

plnička CO2, plnící zařízení na CO2 - CFA Mobil

hasicí přístroj - kontrola, přetěsnění a případná oprava armatur a dalších komponentů HP,
oprava povrchové úpravy nádoby HP (klasickou kapalnou nebo práškovou barvou),
hydraulická tlaková zkouška nádoby a hadic HP s následujícím důkladným vysušením,

cen.číslo

obj.číslo

název

provedení

0186080

186080

HTG 500/60 - Kombi – zkuš. zařízení pro tlak do 60bar a 500bar

230V/50Hz

0186081

186081

HTG 60 zkušební zařízení pro tlak do 60bar

230V/50Hz

0186181

186181

HTG 500 zkušební zařízení pro tlak do 500bar

230V/50Hz

0186080

186080

HTG 500 sam. zk. zařízení pro tlak do 500 bar

230V/50Hz

 

 

ochranná klec 960x1010x2080 povrch pozink

 

HTG 500 - zkušební zařízení je pro zkoušení ocelových, nebo hliníkových tlakových lahví (objem až 8l) zkušebním tlakem max. 500 barů. Zkušební zařízení HTG 60 je pro zkoušení ocelových, nebo hliníkových tlakových lahví (objem až 8l) zkušebním tlakem max. 60 barů.
Zařízení je provedeno tak, aby zkušební tlak mohl být vyvinut rovnoměrně, trvale a vodní tlak může být plynule nastavitelný. Tlaková láhev musí být pevně upnuta do zařízení a naplněna vodou. Poté je spojena s vlastním zkušebním zařízením. Zkušební tlak je zobrazován na kontrolním manometru.

cen.číslo

obj.číslo

název

provedení

0186532

186532

BTG sušička tlakových lahví

230V/50Hz

0186531

186531

STG vysoušecí zařízení na hadice

230V/50Hz

BTG - sušička tlakových lahví poskytuje vysokou kapacitu horkého vzduchu pro rychlé schnutí. Zařízení umožňuje nastavit a termostaticky kontrolovat teplotu. BTG slouží k usušení vodou testovaných ocelových nebo hliníkových lahví horkým vzduchem. Zařízení umožňuje sušit najednou až 5 lahví.  Mokré lahve jsou sušeny dnem vzhůru horkým vzduchem skrz vzduchové potrubí. Horký vzduch je vháněn do lahví motorovým ventilátorem s topením. Čas sušení závisí na velikosti lahve a může být nastaven pomocí časovače.

sušička tlakových lahví - BTG

hasicí přístroje - regenerace práškové či vodní náplně,
hasicí přístroje - kontrola a promazání veškerých šroubových spojů,
hasicí přístroje - zpětná kompletace s naplněním a natlakováním HP,

cen.číslo

obj.číslo

název

provedení

0186301

186301

SFA plnící zařízení na N2

 

SFA - zařízení slouží pro doplnění tlaku výtlačného plynu do všech typů hasících přístrojů pod stálým tlakem. Čerpací zařízení je trvale napojeno na zásobní láhev dusíku. Prostřednictvím propojení hasícího přístroje s čerpacím zařízením dochází k doplnění výtlačného plynu přes redukční ventil. Tlakoměr na čerpacím zařízení ukazuje vstupní tlak. Zařízení je vybaveno pojistným ventilem.

cen.číslo

obj.číslo

název

provedení

0186141

186141

CFA MOBIL - plnící zařízení na CO2

230V/50Hz

0186122

186122

CFA 1 - plnící zařízení na CO2 - 2.5kg/min

400V/50Hz

0186112

186112

CFA 2 - plnící zařízení na CO2 - 4kg/min

230/400/50Hz

0186161

186161

CFA 3 - plnící zařízení na CO2  - 6,5kg/min

400V/50Hz

0186190

186190

CFA 4 - plnící zařízení na CO2 - 6,5kg/min

400V/50Hz

0186195

186195

CFA 4 - plnící zařízení na CO2 - 12,5kg/min

400V/50Hz

0186170

186170

CFA 5 - plnící zařízení na CO2 - 5kg/min

400V/50Hz

0186173

186173

CFA 5 - plnící zařízení na CO2 - 8kg/min

400V/50Hz

0186172

186172

CFA 5 - plnící zařízení na CO2 - 15kg/min

400V/50Hz

0186167

186167

CFA 5-1 - plnící zařízení na CO2 - 8kg/min

400V/50Hz

0186168

186168

CFA 5-2 - plnící zařízení na CO2 - 8kg/min

400V/50Hz

CFA Mobil umožňuje bezpečné plnění CO2 v tekutém stavu. Plnicí zařízení je malých rozměrů a je lehce přenosné. Pomocí CFA Mobil je možné plnit všechny CO2 lahve v rozmezí 2 až 30 kg. K zásobníku, nebo tlakové lahvi s CO2 je plnící zařízení připojeno přívodní hadicí. Plnící zařízení má zabudovaný kovový filtr, který brání vniknutí nečistot a cizích těles do zařízení.

hasicí přístroje - kontrola těsnosti HP a veškerých jeho spojů a armatur,
hasicí přístroje - značení typovým štítkem HP a štítkem s údaji o provedeném servisu,
u vyřazených HP odborná likvidace veškerých jejich komponentů v souladu s legislativou.

zdroj informace: www.tusan.czTUSAN s.r.o.
Bohumila Hájka 185
267 01 KRÁLŮV DVŮR - POPOVICE
tel: +420 311 637 448
více...
Aktuální informace
ikonka dokument VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
Pro rozšíření týmu našich specialistů hledáme vhodného kandidáta na pozici technik - specialista / OZO v oboru PO a BOZP. Podrobnosti naleznate na našich www.stránkách.
ikonka dokument EET - informace
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
ikonka dokument NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Pro rozšíření sítě servisních organizací a prodejců hasicích přístrojů hledáme další servisní a prodejní organizace. Pro podrobnější informace pište na adresu tucek@tusan.cz, nebo tusan@tusan.cz.
Logo Everlux
© 2010 Tusan s.r.o.