Audio:

HADICE - ZKOUŠENÍ HADIC

Autor: Jan Tuček
Poslední aktualizace: 13.10.2016

Pro potřeby našich zákazníků, na základě dotazů pro upřesnění rozsahu zkoušek požárních hadic a ve vztahu k námi nabízené servisní technice jsme pro Vás zpracovali následující technikou informaci.

Základní požadavky na provádění kontrol a zkoušek tlakových požárních hadic jsou uvedeny v následujících ČSN.

ČSN EN 671-3 Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 3: Údržba hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí.
Tato evropská norma stanovuje požadavky na provádění revizí a údržby hadicových navijáků a hydrantových systémů takovým způsobem, aby byly stále připraveny k činnosti, pro kterou byly vyrobeny, dodány nebo instalovány, tj. k zajištění prvního hasebního zásahu před tím, než mohou být použity výkonnější prostředky. Tato evropská norma platí pro instalace hadicových navijáků a hydrantových systémů ve všech typech budov bez ohledu na charakter využívání budov.

ČSN EN 671-2 Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí.
Tato evropská norma specifikuje požadavky a metody zkoušení konstrukce a provedení požárních hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí pro instalaci v budovách a jiných objektech, které jsou trvale napojeny na vodní zdroj a jsou určeny pro používání obyvateli.

Požadavky této normy mohou platit obecně i pro jiné aplikace, například v námořní dopravě nebo agresivním prostředí, ale pro tyto případy je přípustné stanovit nezbytné doplňující požadavky.
Pro snadné použití normativních příloh při prokazování shody jsou přílohy této normy uspořádány tak, že příloha A uvádí pořadí zkoušek při posuzování shody a přílohy B, C, D a E jsou uvedeny v příslušném pořadí zkoušek.

ČSN 80 8711 Tlakové požární hadice.  Norma platí pro výrobu a dodávání hadic, používaných především v požární technice k dopravě vody a vodních roztoků pěnidel nebo smáčedel a ve zvláštních případech i jiných médií.

ČSN 80 8715 Zkoušení izolovaných a oboustranně povrstvených tlakových požárních hadic. Tato norma stanoví metody zkoušení izolovaných a oboustranně povrstvených tlakových požárních hadic.

Podmínky provedení tlakových zkoušek požárních hadic a rozsah zkušebních tlaků jsou uvedeny zejména v ČSN 80 8711 Tlakové požární hadice.  Zde jsou v čl. 3.3 uvedeny technické podmínky navázání spojek hadic a v čl. 3.4 uvedeny požadavky na zkušební tlaky.

3. Technické požadavky

3.3 Podmínky pro kompletaci

Obě poloviny spojek jsou na obou koncích hadice navázány nekorodujícím drátem průměru 1,4 až 1,6 mm. Drát musí mít pevnost v tahu minimálně 450MPa a tažnost 6% až 15%. Při navazování musí být oba konce vnitřku hadic a povrchy hrdel spojek naprosto čisté (odmaštěné)- K navazování se používá vhodného mechanického zařízení, přitom se musí dbát, aby vinutí bylo rovnoběžné a kolmé na osu spojky. Počet vinutí drátu musí být u hadic průměru 52mm minimálně 10 závitů, u hadic průměru 75 mm minimálně 12 závitů. Navazování hadic průměru 25 mm se může provádět jiným vhodným drátem a nebo  jiným vhodným způsobem, při kterém však musí být zajištěna pevnost úvazu odpovídající pracovnímu zkušebnímu (oprava N2 – 02/1994) přetlaku podle 3.4. Navázání hadic ke spojkám musí být zajištěno tak, aby nedošlo při manipulaci k poranění.

3.4 Tlakové vlastnosti hadic

 

z přírodních vláken

izolované

oboustranně povrstvené

průměr

52 mm

průměr

75 mm

a, zaručovaný pracovní tlak
( s navázanými spojkami), MPa

1,2

1,6

1,6

1,6

b, zkušební tlak
(bez navázaných spojek), MPa

1,6

2,4

2,4

2,4

c, destrukční tlak
(bez navázaných spojek),  MPa

-

4,9

4,5

3,5

POZNÁMKA:  Všechny tlaky jsou tlaky manometrické a jsou vyjádřeny v megapascalech. 1 MPa = 10 bar.

3.5 Izolované a oboustranně povrstvené hadice nesmí při zkušebním tlaku propouštět vodu. U všech typů hadic nesmí dojít při zkušebním tlaku k jejich porušení

4. Značení výrobků

4.3 Na jednom z konců každé hadice se ve vzdálenosti asi 200 mm od kraje trvanlivě uvede :
a) označení výrobce
b) měsíc a rok výroby
c) délka

4.4 Značení a délka hadice je uvedeno v tabulce 2

Tabulka 2 – Značení délky hadic

skutečná naměřená délka hadic v m

značení délky na hadici

4,9 až 5,1

9,8 až 10,2

19,0 až 19,5

19,6 až 20,5

20,6 až 21,0

5

10

19

20

21

Pro značení  hadic se používá písmo 50 podle ČSN 01 0451.

Doporučení technické vybavení pro provádění tlakových zkoušek :

Pro provádění tlakových zkoušek hadic doporučujeme následující vybavení:

zařízení

cen.č.

pracovní tlak – maximální

HPP Basic 16
(bez podvozku – podvozek je možné samostatně objednat – cen.č. 0186587)

0186585

16 bar (1,6 MPa)

HPP Basic 30
(bez podvozku – podvozek je možné samostatně objednat – cen.č. 0186587) 

0186586

30 bar (3,0 MPa)

HPP
(vybavené podvozkem)

0186500

0186515

0186517

16 bar (1,6 MPa)

30 bar (3,0 MPa)

60 bar (6,0 MPa)

Hydraulická zkušební čerpadla HPP, jsou kompaktní přístroje s možností nastavení tlaku. Zařízení jsou vhodná i pro mobilní použití při testování hydrantových vedení a hadic. Přístroje jsou vybavený elektromotorem. Přívodní kabel je 5 m dlouhý s ochranou proti vlhku. Tří pístová čerpadla poskytují tlak, který lze plynule regulovat. Tlak čerpadla je zobrazován na tlakoměru na ovládacím panelu. Na přístrojích jsou instalovány dva kulové uzávěry sloužící pro tlakování a uvolnění tlaku. Přívod a odvod vody je vybaven spojkou C-52. Kryty čerpadel jsou provedeny z ocelového plechu a chrání motor a čerpadlo před nečistotou a poškozením.

HPP hydraulické zkušební čerpadlo

Jak příslušenství zařízení HPP – cen.č. 0186500 je možné dodat nástavec  cen.č. 0186508 pro zkoušení tří hadic najednou.

HPP - nástavec 3x C52

Pro doplnění vybavení doporučujeme dále sušičky hadic :

zařízení

cen.č.

STG – sušička na hadice
(vybavené podvozkem)

0186531

STG Basic
(bez podvozku) 

0186534

Zařízení pro vysoušení hadic STG, se používají na vysoušení hadic po provedení tlakové zkoušky. Hadice se připojí na spojku C 52 a další konec hadice zůstane volný pro volný odvod vzduchu. Zařízení pro sušení hadic jsou vybavena kompresorem s větrákem a topením. Zařízení jsou vybavena tepelným regulátorem a spojkou C 52 pro připojení hadic. Motor, topení a tepelný regulátor jsou chráněný krytem.

STG vysoušecí zařízení na hadice

 

zdroj informace: www.tusan.cz

 STG vysoušecí zařízení na hadice
HPP hydraulické zkušební čerpadlo - adapter 3x C52
HPP hydraulické zkušební čerpadlo


TUSAN s.r.o.
Bohumila Hájka 185
267 01 KRÁLŮV DVŮR - POPOVICE
tel: +420 311 637 448
více...
Aktuální informace
ikonka dokument EET - informace
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
ikonka dokument NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Pro rozšíření sítě servisních organizací a prodejců hasicích přístrojů hledáme další servisní a prodejní organizace. Pro podrobnější informace pište na adresu tucek@tusan.cz, nebo tusan@tusan.cz.
Logo Everlux
© 2010 Tusan s.r.o.