Audio:

PBŘ - Parking D - Letiště Praha

Autor: Jan Tuček
Poslední aktualizace: 03.04.2012

Název projektu:

Parking D - Letiště Praha Ruzyně

 

Praha Ruzyně - Česká republika

Rok:

2005 - 2006

Investor:

Česká správa letišť s.p.

Generální projektant :

Nikodem & Partner spol.s.r.o.

Projektant PBŘ:

TUSAN s.r.o. - Bc. Jan Tuček

Stupeň proj. dokumentace:

Studie, DUR, DSP, DVZ, DPS, navazující dokumentace

Náklady:

153 mil. Kč

Počet parkovacích míst: 853, z toho pro handicapované 36 Zastavěná plocha: 2940 m2
Užitná plocha: 20 000 m2
Obestavěný prostor: 60 000 m3

Konstrukčně je objekt řešen jako železobetonový montovaný skelet využívající sloupový systém s prefa monolitickými stropy, obvodovými parapety a ztužujícími stěnami. Fasády mají horizontální členění s tvarovým přiznáním průběhu jednotlivých podlaží. Využívají závěsný ocelový (pozinkovaný) rošt se šikmo instalovanými makralonovými lamelami umožňujícími maximální provzdušnění a osvětlení interiéru. Účelově je budova vyhrazena pro parkováni vozidel zaměstnanců letiště.

Budova Parkingu D je napojena na stávající inženýrské sítě nově realizovanými přípojkami dešťové kanalizace a elektro. V budově je realizována dvojice výtahů, rozvody elektro (silno i slaboproudu), rozvody dešťové kanalizace a požární suchovody. Z požárně-technického hlediska je budova rozdělena do třech samostatných požárních úseků.

Celkový (vnější) půdorysný rozměr budovy je 33,10 x 88,30 m (bez uvážení rizalitu předsazeného schodiště); skladebné půdorysné rozměry činí 32,40 x 87,60 m. Konstrukční výška typického podlaží je 2,8 m; v 1. NP je konstrukční výška zvýšena na hodnotu 3,0 m z důvodu požadavku zvýšené podjezdné výšky. Podjezdná výška je v typických patrech 2,30 m, v 1. NP 2,50 m. Rozměry konstrukce a vnitřních stání byly stanoveny pro potřeby vozidel kategorie O1 - 2,4 x 4,8 m (zvýšená délka stání). Základní rozměr vnitřních stání činí 2,4 x 5,3 m. Šířka průjezdové komunikace mezi stáními je 6,0 m. Po obvodě budovy budou provedeny podél parapetních dílců vyvýšené bezpečnostní prahy, a to ve všech podlažích.

PBŘ - Parking D - Letiště Praha Ruzyně

Svislé nosné konstrukce jsou řešeny soustavou železobetonových sloupů (situovaných v modulové síti) v kombinaci se ztužujícími stěnami; pouze v oblasti výtahových šachet a schodišťových prostorů jsou provedeny nosné zděné konstrukce z tvarovek Therm v různých tloušťkách, dle potřeb stavebního řešení. Sloupy 1. NP jsou vetknuty do kalichů pilot; sloupy ve vyšších podlaží jsou spojovány speciálními šroubovými spoji a po přidání nezbytné výztuže zmonolitněny. Kotevní šrouby ve sloupech zároveň tvoří jejich hlavní podélnou výztuž, čímž došlo k podstatné redukci spotřeby oceli. Pro větší efektivitu montáže jsou některé sloupy navrženy přes více podlaží (průběžné sloupy).

Železobetonové konstrukce hlavního nosného systému objektu jsou vyrobeny z betonů středních pevnostních tříd (např. C30/37-XC4, C35/45-XC4), extrémně zatížené konstrukce (např. sloupy nižších podlaží) a předpjaté prvky pak z betonu jakostnějších. Výztuž všech ŽB konstrukčních prvků je z oceli 10 505 (R).

Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří soustava plochých, částečně přiznaných ŽB průvlaků osazených ve spádu 2,0 % s poloprefabrikovanými stropy. Stropní tabule je vytvořena z PP stropních panelů Spirol (lokálně filigránové panely) s kleštinovou výztuží, které jsou zmonolitněné armovanou betonovou deskou. Tato deska je provedena s hlazeným povrchem s požadavkem na odolnost vůči průsaku vody a je dilatována, aby bylo zabráněno nežádoucím poruchám a případnému zatékání vody do konstrukce. Podlahová konstrukce v posledním pojížděném patře (7. NP) je navíc opatřena ochranou proti povětrnosti (PUR stěrka).

PBŘ - Parking D - Letiště Praha Ruzyně

Konstrukce výtahových šachet je navržena z prefabrikovaných deskových dílců, které jsou při montáži na stavbě spojeny v půdorysně uzavřený obdélníkový tvar. Výška spojovaného segmentu výtahové šachty je zpravidla rovna konstrukční výšce podlaží. Výjimku tvoří pouze segment v dojezdové části výtahu a v oblasti strojovny.

V komunikačních jádrech objektu jsou navržena prefabrikovaná schodišťová ramena uložená na prefamonolitické stropní konstrukce (filigránové panely), jsou propojena s výztuží stropní desky (případně podest) a dodatečně zmonolitněna. Pod půdorysem schodišťových prostorů jsou lokálně provedeny tenké základové desky tl. 200 mm, spočívající na maloprůměrových pilotách. Nástupní rameno schodiště v 1. NP je uloženo na tuto základovou desku a konstrukčně spojeno přes dvojici ocelových trnů.


PBŘ - Parking D - Letiště Praha Ruzyně
PBŘ - Parking D - Letiště Praha Ruzyně


TUSAN s.r.o.
Bohumila Hájka 185
267 01 KRÁLŮV DVŮR - POPOVICE
tel: +420 311 637 448
více...
Aktuální informace
ikonka dokument VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
Pro rozšíření týmu našich specialistů hledáme vhodného kandidáta na pozici technik - specialista / OZO v oboru PO a BOZP. Podrobnosti naleznate na našich www.stránkách.
ikonka dokument EET - informace
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
ikonka dokument NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Pro rozšíření sítě servisních organizací a prodejců hasicích přístrojů hledáme další servisní a prodejní organizace. Pro podrobnější informace pište na adresu tucek@tusan.cz, nebo tusan@tusan.cz.
Logo Everlux
© 2010 Tusan s.r.o.