Audio:

PBŘ - PODKLADY

Autor: Jan Tuček
Poslední aktualizace: 17.07.2016

PBŘ - požárně bezpečnostní řešení - podklady pro zpracování

Základní informace ohledně zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby jsou uvedena na www stránkách www.tusan.cz - produkty a služby - projekční činnost. Zde jsou uvedeny požadavky právních předpisů na rozsah a formu požárně bezpečnostního řešení stavby.

Základní podkladem pro vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby je stavební část projektové dokumentace, která musí obsahovat :
- půdorysy jednotlivých pater objektu
- řez objektem
- průvodní a technickou zprávu k projektu
- situaci umístění objektu na pozemku v měřítku max. 1:500
- výpis z katastru nemovitostí ve vztahu k pozemku dotčeného stavbou

Podklady lze předat v tištěné podobě, nebo zaslat e-mailem na adresu projekty@tusan.cz, nebo kolacek@tusan.cz. Formát pro zaslání v digitální podobě je PDF, nebo DWG 2004. Předané podklady v tištěné podobě vracíme zpět zadavateli - projektové podklady v tištěné podobě nearchivujeme.

U složitějších staveb, staveb výrobních a skladových objektů je dále požadováno :
- popis technologie a technologického vybavení
- popis typu skladování, včetně specifikace skladovaných látek
- popis vytápění, větrání a klimatizace
- popis pracovního režimu, obsluhy technologie, stanovení počtu osob atd.
- popis výrobního procesu, zpracovávaných látek, surovin, konečných výrobků
- bezpečnostní řešení objektu ve vztahu k řešení zabezpečení požární ochrany

Pokud je požadováno vyjádření Krajského ředitelství Hasičkého záchranného sboru je třeba po zpracování PBŘS o toto požádat na přiloženém formuláři.

Doba potřebná pro zpracování - max. do 10-ti pracovních dnů u jednoduchých staveb (např. rodinných domků, přístaveb, nástaveb, změn užívání atd.) U složitějších staveb je doba potřebné pro zpracování stanovena na základě jednání se zadavatelem.

Cena - cena za zpracování PBŘS je stanovena při předání podkladů a zadání zpracování PBŘS. Cenu za zpracování PBŘS nesdělujeme předem před předáním podkladů a telefonicky.

Základní provedení PBŘS - jednoduché stavby - základní počet pare 4 (3+1), dokumentace obsahuje textovou část dokumentace a grafickou část dokumentace (vymezení odstupových vzdáleností ve vztahu k sousedním stavbám a pozemkům)

Základní provedení PBŘS - složitější stavby - zpracováno v rozsahu dle požadavku zadavatele a obsahuje :
- základní počet pare 4 (3+1) nebo 7 (6 + 1), dokumentace obsahuje textovou část a grafickou část
- specifikace požadavků projektu PO pro navazující profese - elektro, VZT, TZB, EPS atd.
- upřesnění požadavků pro ostatní profese - stavební část, statika, technologie atd.
V základním řešení není řešeno, nebo zadáno zpracování projektů profesí navazujících nebo požadovaných PBŘS - např. ZOTK, EPS, SHZ atd.

Požadavky na podklady ( u složitějších a větších staveb se předpokládá dodání podkladů minimálně  v následujícím rozsahu) :
- podklady - stavební část - v digitální podobě - formát DWG - nejlépe 2004, případně PDF
- technická zpráva - stavební část - v digitální podobě
- technické zpráva navazujících profesí - elektro, VZT, TZB, technologie - v digitální podobě

Pro další informace, případně upřesnění Vašich požadavků volej na telefonní číslo +420 311 637 448, nebo +420 311 517 620 - p.Koláček, p.Tuček, nebo pište na adresu projekty@tusan.cz, nebo kolacek@tusan.cz.

zdroj informace: www.tusan.cz

.pdf žádost HZS o stanovisko k projektu - vzor (0.06MB)
.pdf vzor - grafická příloha PBŘS - řešení odstup vzdáleností (0.02MB)
.pdf vzor - grafická příloha PBŘS - řešení odstup vzdáleností (0.03MB)
.pdf vzor - grafická příloha PBŘS (0.36MB)


TUSAN s.r.o.
Bohumila Hájka 185
267 01 KRÁLŮV DVŮR - POPOVICE
tel: +420 311 637 448
více...
Aktuální informace
ikonka dokument EET - informace
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
ikonka dokument NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Pro rozšíření sítě servisních organizací a prodejců hasicích přístrojů hledáme další servisní a prodejní organizace. Pro podrobnější informace pište na adresu tucek@tusan.cz, nebo tusan@tusan.cz.
Logo Everlux
© 2010 Tusan s.r.o.