ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

O společnosti

Základní body rozvoje společnosti: 

1991     - vznik firmy Jan TUČEK – TUSAN – OSVČ - firma zahájila činost v oborech požární ochrana - PO a obchodní činnost
1992     - rozšíření činnosti firmy na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP
1993     - pronájem firemních kancelářských prostor v Berouně –  na adrese Třída politických vězňů 153 – otevření prodejny ochranných pomůcek a vybavení požární ochrany
1996     - výstavba vlastního administrativního, servisního a skladového zázemí v Králově Dvoře – Popovicích na adrese B.Hájka 185
1996     - zahájení činnosti v oboru požární bezpečnost staveb - PBS – zpracování požárně bezpečnostních řešení staveb - PBŘS
1997     - zahájení spolupráce se společnosti Brandschutztechnik Muller GmbH - (D) - největším výrobcem servisní techniky protipožárního vybavení
1998     - založení společnosti TUSAN s.r.o. - transformace OSVČ na s.r.o.
2008     - zahájení spolupráce se společností ANAF Group S.p.A. - (I) - výrobcem hasicích přístrojů - evropským leadrem v produkci 1kg a 2kg hasicích přístrojů
2012     - vstup dcery zakladatel společnosti do vedení společnosti
2013     - zahájení spolupráce se společností EVERLUX - (P) - výrobcem fotoluminiscenčního značení
2015     - zahájení spolupráce se společností  DAKEN - (I) - výrobcem krytů na hasicí přístroje
2021     - společnost TUSAN působí v oboru požární ochrany a bezpečnosti ochrany zdraví při práci již 30 roků

Krátké představení naší společnosti

Společnost TUSAN s.r.o. vznikla v roce 1998 jako nástupce firmy Jan TUČEK – TUSAN. Společnost navázala na činnost svého předchůdce a dále rozvíjí služby v oborech:

  • požární ochrana
  • bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • servis protipožárního vybavení
  • obchodní činnost
  • projektování – požární bezpečnost staveb
Společnost založila a řídí rodina zakladatele společnosti. Vždy jsme byli rodinná firma, která klade důraz na kvalitní služby, dobrý vztah s lidmi ve firmě a osobní kontakt se všemi odběrateli, kteří od nás odebírají již více jak 25 let služby, zboží, nebo servisní vybavení.
Snažíme se vždy nastavit rovnocenné podmínky pro všechny a většinu zisků opět vkládáme do rozvoje naší společnosti.
Máme vyvážené cash flow a jsme schopni pracovat bez zadlužení a dlouhodobých úvěrů.
Základem je pro nás značka a kvalita s ohledem na budoucnost.
U všech našich dodavatelů máme dlouhodobě dobré a léty prověřené vztahy. Naši dodavatelé vždy splňují veškeré standardy kvality - i to je náš další benefit.

Společnost TUSAN s.r.o. na českém a slovenském trhu zastupuje zejména společnosti:

  • ANAF Group S.p.a. – Itálie – výrobce hasicích přístrojů
  • Brandschutztechnik MULLER – Německo – výrobce servisního vybavení

Požární ochrana

V rámci řešení požární ochrany se zabýváme zejména komplexním řešením požární bezpečnosti staveb, dodávkami materiálu požární bezpečnosti staveb a servisní činnosti v daném oboru. Požární ochranu je ve spolupráci s naší společností možné řešit jako komplexní službu a tím zejména snížit náklady na tuto oblast a dále předejít problémům jak v rámci výstavby nových objektů, tak zejména při běžném provozu Vaší společnosti. 

Zabezpečujeme plnění úkolů a řešení problematiky servisu, oprav a kontrol protipožárního vybavení objektů a technologií a dále řešení systému požární ochrany a plnění úkolů vyplývajících ze zákonných právních předpisů.

Bezpečnost a ochrany zdraví při práci

Zabýváme se zejména řešením BOZP jako celku. V oblasti BOZP zajišťujeme zejména zpracování a vedení základní dokumentace, zpracování zhodnocení rizik a dále veškerou další dokumentaci ve vztahu k charakteru provozu, případně činnosti objednatele. V rámci dodávek vybavení BOZP jsme schopni dodávat základní bezpečnostní značení a dále osobní ochranné prostředky pro veškeré pracovní činnosti.