ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Protipožární vybavení

Dodáme protipožární vybavení dle Vašeho požadavku, případně dle projektu požární ochrany. Dodáme a nainstalujeme hasicí přístroje, hydrantové systémy, požární uzávěry, požárně bezpečnostní značení, protipožární ucpávky atd.

Hasicí přístroje

Prodejní sortiment hasicích přístrojů obsahu kompletní nabídku ve vztahu k požadované hasební látce, případně k hmotnostnímu rozsahu hasiva.

  • hasicí přístroj práškový s náplní hasícího prášku - přenosné hasicí přístroje - hmotnost náplně - 1kg, 2kg, 4kg, 6kg, 9kg a 12kg, pojízdné hasicí přístroje - hmotnost náplně – 50kg
Objednací číslo Název Hasební látka Hasební schopnost
8002 PS1–X ABC 1kg, hasební prášek ABC 5A, 34B, C
8006 PS2–Y ABC 2kg, hasební prášek ABC 13A, 89B, C
8004 PS1–P ABC 1kg, hasební prášek ABC 5A, 34B, C
8008 PS2–P ABC 2kg, hasební prášek ABC 13A, 89B, C
8017 PS6-HJ ABC 6kg, hasební prášek ABC 34A, 233B, C
8015 PS6-HH ABC 6kg, hasební prášek ABC 34A, 233B, C
  • hasicí přístroj vodní s náplní vodního roztoku - přenosné hasicí přístroje – hmotnost náplně 6l a 9l
  • hasicí přístroje s náplní CO2 – oxid uhličitý - přenosné hasicí přístroje - hmotnost náplně – 2kg a 5kg a pojízdné hasicí přístroje - hmotnost náplně – 1x30kg a 2x30kg
Objednací číslo Název Hasební látka Hasební schopnost
8030 CS2-A 2kg, oxid uhličitý – CO2 34B
8031 CS5-A 5kg, oxid uhličitý – CO2 89B
  • hasicí přístroje - speciální hasiva – hasicí pěna, plyny, speciální hasiva

Zařízení pro zásobování požární vodou - vnějších a vnitřních hydrantů

  • vnitřní hydrantové systémy – hydranty 19 a 25mm s délkou hadice 20 a 30m, provedení celoplechové, prosklené případně atypické provedení
  • vnější hydrantové systémy – podzemní a nadzemní 

Zařízení pro požární signalizaci

  • čidla autonomní detekce

Zařízení pro únik osob při požáru

  • požárně bezpečnostní značení, fotoluminiscencí značení

Zařízení pro omezení šíření požáru

  • požární uzávěry – typ EW, EI, S – požární odolnost od 30ti do 90ti minut
  • protipožární ucpávky – výrobce HILTI, PROMAT atd.