Hasicí přístroje ANAF

Představujeme Vám společnost ANAF Group výrobce hasicích přístrojů, jehož produkci nabízíme na českém a slovenském trhu.

Společnost ANAF Group je vedoucím výrobcem hasicích přístrojů zejména díky užívaným inovačním materiálům, jejíž charakteristické rysy přispívají k vysoké kvalitě produktů. Společnosti skupiny ANAF Group jsou specializovány na design, výrobu a distribuci široké řady hasicích přístrojů různých druhů, typů a rozsahu objemu hasiva.

./dokumenty/179/181115090551.jpg

Použití hliníku pro výrobu nádob hasicích přístrojů, kvalitně provedené ocelové nádoby, stejně jako kvalitní thermopolymer materiály pro výrobu armatur jsou garancí správné funkce hasicích přístrojů.

Provedený průzkum trhu potvrdil společnosti ANAF Group upevnění výsadní pozice na evropském trhu v produkci hasicích přístrojů zejména díky vysokým výrobním standardům a kvalitě používaných dílů.

V současné době je společnost ANAF Group vedoucí evropská společnost v produkci, výrobě a distribuci přenosných hasicích přístrojů pro automobilový a lodní sektor s množstvím uznání od hlavních evropských výrobců v této oblasti.

Společnost ANAF Group má za cíl získat důvěru širokého spektra zákazníků zejména řešením všech požadavků z hlediska požární bezpečnosti ve vztahu ke splnění všech nároků nových právních předpisů. Personál společnosti ANAF Group je sestaven z kvalifikovaných a odpovědných lidí, toto personální složení umožňuje pracovat na nejvyšší úrovni profesionality. 

Výrobní sortiment je výsledkem dlouhého technického výzkumu přenosných  a  pojízdných  hasicích přístrojů.  Přenosné hasicí přístroje s kapacitou objemu hasební látky 1a 2kg jsou určeny zejména pro výbavu dopravních prostředků. Hasící přístroje  s kapacitou objemu hasební látky 4, 6, 9 a 12kg jsou určeny zejména jako protipožární ochrany v průmyslu, obchodu a službách. Pojízdné hasicí přístroje s 30, 50, 100 a 250kg kapacitou hasební látky jsou určené pro požární ochranu v oblastech s vysokým rizikem vzniku požáru, jako jsou například letiště, přístavy, velké sklady nebo v chemickém průmyslu.

./dokumenty/179/181129183846.jpg

Všechny hasicí přístroje jsou navrženy a vyráběny ve výrobních provozech společnosti ANAF Group v souladu s evropskými a mezinárodními normami. 

Pro výrobu jsou užívány jen vysoce kvalitní suroviny,  které jsou společně s přísnými externími a interními kontrolami  zárukou správné funkce hasícího přístroje po celou dobu životnosti.

Exportní rozsah hasících přístrojů je schválený kompetentními národními orgány a všechny hasící přístroje z nabídky společnosti ANAF Group jsou schváleny dle (PED)93/27/EC s CE značkou a pro oblast lodního sektoru dle (MED)96/98/EC s CE značkou. Systém kvality společnosti ANAF Group je certifikovaný pro ISO EN 9001:2000 v Belgii certifikačním orgánem APRAGAZ a italským MARINE certifikačním orgánem ICIM. Kontrola kvality dodávaného materiálu a vnitřních ovládacích prvků, které nejsou z produkce společnosti ANAF Group se uskutečňuje v interních laboratořích společnosti, které jsou vybaveny pro provádění všech nezbytných zkoušek a kontrol. 

Výroba hliníkových nádob hasicích přístrojů, plastových dílů a jejich součásti je uskutečňována ve vlastních výrobních provozech společnosti ANAF Group na vlastních technologických a výrobních zařízeních. Výrobní provozy jsou vybaveny pro všechna stádia zpracování, výroby, skladování a zkoušení hasicích přístrojů. Výrobní provoz pro výrobu dílů z plastických hmot je vybaven lisovacími automaty řízenými počítačem. Výrobní provozy vyrábějí: hliníkové nádoby hasicích přístrojů.

Díky automatizaci výroby nádob hasicích přístrojů je společnost ANAF Group ve výrobním provozu schopna vyrobit až 10 kusů nádob za minutu a kontroly kvality výroby provádět během výrobního procesu. ocelové láhve jsou vyráběny s vysoce kvalitní oceli. Svářečská pracoviště jsou vybavena sklady a logistickým dělením včetně konečného balení hotových výrobků. Celý výrobní, skladovací a distribuční proces je podporovaný  PLC - PC síťovým počítačovým systémem s vysokou mírou technické kontroly a řešení požadavků výroby v reálném čase. Společnost ANAF Group je vedoucím výrobcem hasicích přístrojů zejména díky užívaným inovačním materiálům, jejíž charakteristické rysy přispívají k vysoké kvalitě produktů.

Použití hliníku pro výrobu nádob hasicích přístrojů, kvalitně provedené ocelové nádoby, stejně jako kvalitní thermopolymer materiály pro výrobu armatur jsou garancí správné funkce hasicích přístrojů. Provedený průzkum trhu potvrdil společnosti ANAF Group upevnění výsadní pozice na evropském trhu v produkci hasicích přístrojů zejména díky vysokým výrobním standardům a kvalitě používaných dílů. V současné době je společnost ANAF Group vedoucí evropská společnost v produkci, výrobě a distribuci přenosných hasicích přístrojů pro automobilový a lodní sektor s množstvím uznání od hlavních evropských výrobců v této oblasti. Společnost ANAF Group má za cíl získat důvěru širokého spektra zákazníků zejména řešením všech požadavků z hlediska požární bezpečnosti ve vztahu ke splnění všech nároků nových právních předpisů. Personál společnosti ANAF Group je sestaven z kvalifikovaných a odpovědných lidí, toto personální složení nám umožňuje pracovat na nejvyšší úrovni profesionality. Výše uvedené položky, společně s velkou výrobní kapacitou a možností reagovat na nové požadavky trhu, jsou schopné garantovat vysokou jakost produkce společnosti ANAF Group.