ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Parking C - Letiště Praha Ruzyně

Praha Ruzyně mapa
Zákazník: Česká správa letišť s.p.
Období realizace: 2000 - 2001

Veřejné velkokapacitní parkoviště pro osobní vozy a autobusy o 1 podzemním a 6 nadzemních podlažích rozšiřuje stávající kapacity parkovacích míst letiště Ruzyně. 
zastavěná plocha: 13 991m2, obestavěný prostor: 246 724 m3 
kapacita stání 1.NP: 322 stání, kapacita stání 2.-5.NP: 2 180 stání 
kapacita stání 6.NP: 551 stání, celková kapacita stání: 3 063 stání, 24 venkovních stání autobusů

V 1. podlaží objektu se vedle administrativní části včetně sociálních prostor, půjčoven a parkovacích míst pro vozy dále nachází technologické zázemí tvořené čerpací stanicí pohonných hmot, dvěma průtahovými mycími linkami a čistírnou odpadních vod. Ve 2. a 6. podlaží jsou mimo vlastních parkovacích stání situována místa pro odkládání vozíků na zavazadla. Vertikální komunikace pro automobily jsou řešeny kruhovými rampami, pro pohyb osob jsou zde 2 výtahy a 4 úniková schodiště. Konstrukce je tvořena železobetonovou monolitickou základovou deskou a monolitickými stěnami. Fasáda schodišťových věží a výtahových šachet je provedena jako prosklená do ocelového rastru. Z venkovních objektů jsou to především zpevněné parkovací plochy, komunikace a chodníky představující celkem 2 500 m2 chodníků ze zámkové dlažby, 3 000 m2 parkoviště pro autobusy s živičným povrchem.