ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TUSAN s.r.o.

Společnost TUSAN s.r.o. zabezpečí komplexní řešení požární ochrany, dodávku technického vybavení a servisní činnost v daném oboru. S námi je možné požární ochranu řešit jako komplexní službu jak v rámci výstavby nových objektů, zahájení činnosti, tak i při běžném každodenním provozu.

TUSAN s.r.o.

Zpracováváme požárně bezpečnostního řešení pro nové stavby, rekonstrukce i změny staveb. Na základě Vámi předložené projektové dokumentace Vám zpracujeme dokumentaci požární ochrany - požárně bezpečnostní řešení stavby pro všechny stupně projektové přípravy.

TUSAN s.r.o.

Zabýváme se řešením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako celku. V oblasti BOZP řešíme zpracování a vedení základní dokumentace, zpracování zhodnocení rizik a dále veškerou další dokumentaci ve vztahu k charakteru Vašeho provozu, případně Vaší činnosti.

Požární ochrana

Zabezpečíme komplexní řešení požární ochrany, dodávku technického vybavení a servisní činnost v daném oboru. Požární ochranu řešíme jako komplexní službu jak v rámci výstavby nových objektů, zahájení činnosti, tak i při běžném každodenním provozu.

Bezpečnost práce

Zabýváme se řešením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako celku. V oblasti BOZP řešíme zpracování a vedení základní dokumentace, zpracování zhodnocení rizik a dále veškerou další dokumentaci ve vztahu k charakteru provozu nebo činnosti.

Projekční činnost - PBŘ

Zpracováváme požárně bezpečnostního řešení pro nové stavby, rekonstrukce i změny staveb. Na základě Vámi předložené projektové dokumentace Vám zpracujeme dokumentaci požární ochrany - požárně bezpečnostní řešení stavby pro všechny stupně projektové přípravy.

Protipožární vybavení

Dodáme protipožárního vybavení dle Vašeho požadavku, případně dle projektu. Dodáme a nainstalujeme hasicí přístroje, hydrantové systémy, požární uzávěry, požárně bezpečnostní značení, protipožární ucpávky atd.

Servis protipožárního vybavení

Provádíme kontroly, údržbu a opravy požárně bezpečnostních zařízení – zejména hasicích přístrojů, hydrantových systémů, požárních uzávěrů, protipožárních ucpávek, klapek na VZT. Provádíme periodické zkoušky a plnění hasicích přístrojů.

Servisní vybavení

Jsme obchodním zástupcem společnosti Brandschutztechnik Müller GmbH v České a Slovenské republice. Zajišťujeme dodávky kompletního sortimentu servisního vybavení, instalaci a seznámení s obsluhou. Součástí služeb je i záruční a pozáruční servis.

Plnicí stroje na CO2

Nabízíme kompletní sortiment plnících strojů na CO2 společnosti Brandschutztechnik Müller GmbH. Zajišťujeme dodávky plnících strojů, instalaci a seznámení s obsluhou. Součástí služeb je i zajištění záručního a pozáručního servisu.

Katalog

Katalog nabízeného a dodávaného protipožárního vybavení, technických prostředků požární ochrany, náhradních dílů, spotřebního materiálu, servisní techniky a plnících strojů na CO2.

Aktuální informace

2022-06-22
DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU
nabízíme zpracování, případně aktualizaci dokumentace zdolávání požáru dle požadavku §34 Vyhlášky 246/2001 Sb.

2022-06-22
POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN
nabízíme zpracování požárního evakuačního plánu dle požadavku §33 Výhlášky 246/2001 Sb. - textovou i grafickou část

2022-02-22
KALIBRACE - OVĚŘENÍ MĚŘIDEL - ANO či NE?
Na základě častých dotazů ohledně kalibrace - ověření měřidel, jsme dotazovali Český metrologický institut. Odpověď najdete v článku na titulní straně - JAK A ČÍM MĚŘIT HYDRANTY?

2022-02-04
CFA SODA - AKTUÁLNÍ VÝHODNÁ NABÍDKA
Aktuální výhodná nabídka na dodávku strojů CFA SODA na plnění CO2 - ceny roku 2021. Specifikace nabídky v článku na titulní straně - článek CFA SODA - AKTUÁLNÍ VÝHODNÁ NABÍDKA

2021-12-20
OBCHODNÍ PODMÍNKY - verze 20220101
Upozorňujeme zákazníky, že k datu 01. 01. 2022 jsou v platnost aktualizované obchodní podmínky a zároveň došlo k úpravě stávajících ceníků. Aktuální verze Obchodních podmínek a Ceníků jsou ke stažení pod odrážkou Ke stažení na titulní straně.

2018-11-02
NABÍDKA SPOLUPRÁCE - servis hasicích přístrojů
Pro rozšíření sítě servisních organizací a prodejců hasicích přístrojů hledáme další servisní a prodejní organizace. Pro podrobnější informace pište na adresu tucek@tusan.cz, nebo tusan@tusan.cz. 

JAK A ČÍM MĚŘIT HYDRANTY?

Ověření – kalibrovaní měřidel – ano, nebo ne? Při měření a kontrole zdrojů požární vody - hydrantů se setkáváme s požadavkem , případně dotazem, zda kontrolní zařízení je ověřeno - kalibrováno, nebo ne. Pro řešení tohoto prob ...

CFA SODA - AKTUÁLNÍ VÝHODNÁ NABÍDKA

CFA SODA - aktuální výhodná nabídka na dodávku strojů CFA SODA na plnění CO2. Vzhledem ke globálnímu zvyšování cen zboží jsme v roce 2021 objednali dva přístroje CFA SODA u dodavatele, za ceny před jejich zvýšením. V současné ...

ŠKOLENÍ PO A BOZP – E-LEARNING - online vzdělávací systém

Každý zaměstnavatel by měl vědět, že zajistit školení svých zaměstnanců v oblasti Bezpečnosti a ochrany při práci – BOZP a požární ochrany - PO je ze zákona povinné. A to nejen pro zaměstnance, ale také pro vedení společ ...

EVAKUAČNÍ PLÁN - POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN

Evakuace je jedním z nástrojů řešení mimořádných událostí. Může mít různě časově nebo prostorově omezený charakter. Důvodů k provedení evakuace může být celá řada – požár, povodeň, teroristický útok, porucha technologického zaříz ...

Jsme autorizovaným partnerem značek:

Logo Everlux