ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TUSAN s.r.o.

Společnost TUSAN s.r.o. zabezpečí komplexní řešení požární ochrany, dodávku technického vybavení a servisní činnost v daném oboru. S námi je možné požární ochranu řešit jako komplexní službu jak v rámci výstavby nových objektů, zahájení činnosti, tak i při běžném každodenním provozu.

TUSAN s.r.o.

Zpracováváme požárně bezpečnostního řešení pro nové stavby, rekonstrukce i změny staveb. Na základě Vámi předložené projektové dokumentace Vám zpracujeme dokumentaci požární ochrany - požárně bezpečnostní řešení stavby pro všechny stupně projektové přípravy.

TUSAN s.r.o.

Zabýváme se řešením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako celku. V oblasti BOZP řešíme zpracování a vedení základní dokumentace, zpracování zhodnocení rizik a dále veškerou další dokumentaci ve vztahu k charakteru Vašeho provozu, případně Vaší činnosti.

Požární ochrana

Zabezpečíme komplexní řešení požární ochrany, dodávku technického vybavení a servisní činnost v daném oboru. Požární ochranu řešíme jako komplexní službu jak v rámci výstavby nových objektů, zahájení činnosti, tak i při běžném každodenním provozu.

Bezpečnost práce

Zabýváme se řešením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako celku. V oblasti BOZP řešíme zpracování a vedení základní dokumentace, zpracování zhodnocení rizik a dále veškerou další dokumentaci ve vztahu k charakteru provozu nebo činnosti.

Projekční činnost - PBŘ

Zpracováváme požárně bezpečnostního řešení pro nové stavby, rekonstrukce i změny staveb. Na základě Vámi předložené projektové dokumentace Vám zpracujeme dokumentaci požární ochrany - požárně bezpečnostní řešení stavby pro všechny stupně projektové přípravy.

Protipožární vybavení

Dodáme protipožárního vybavení dle Vašeho požadavku, případně dle projektu. Dodáme a nainstalujeme hasicí přístroje, hydrantové systémy, požární uzávěry, požárně bezpečnostní značení, protipožární ucpávky atd.

Servis protipožárního vybavení

Provádíme kontroly, údržbu a opravy požárně bezpečnostních zařízení – zejména hasicích přístrojů, hydrantových systémů, požárních uzávěrů, protipožárních ucpávek, klapek na VZT. Provádíme periodické zkoušky a plnění hasicích přístrojů.

Servisní vybavení

Jsme obchodním zástupcem společnosti Brandschutztechnik Müller GmbH v České a Slovenské republice. Zajišťujeme dodávky kompletního sortimentu servisního vybavení, instalaci a seznámení s obsluhou. Součástí služeb je i záruční a pozáruční servis.

Plnicí stroje na CO2

Nabízíme kompletní sortiment plnících strojů na CO2 společnosti Brandschutztechnik Müller GmbH. Zajišťujeme dodávky plnících strojů, instalaci a seznámení s obsluhou. Součástí služeb je i zajištění záručního a pozáručního servisu.

Katalog

Katalog nabízeného a dodávaného protipožárního vybavení, technických prostředků požární ochrany, náhradních dílů, spotřebního materiálu, servisní techniky a plnících strojů na CO2.

Aktuální informace

2024-04-18
HLEDÁME NOVÉ KOLEGY - SERVISNÍ TECHNIK
pro rozšíření týmu hledáme budoucího kolegu na pozici SERVISNÍ TECHNIK. Požadavky a podmínky přijetí v článku na titulní straně.
2023-10-23
HLEDÁME NOVÉ KOLEGY - TECHNIK BOZP a PO
pro rozšíření týmu hledáme budoucího kolegu/kolegyni na pozici TECHNIK BOZP a PO. Požadavky a podmínky přijetí v článku na titulní straně.
2023-08-11
HLEDÁME NOVÉ KOLEGY - PROJEKTANT PBŘ
pro rozšíření týmu hledáme budoucího kolegu/kolegyni na pozici PROJEKTANT PBŘ. Požadavky a podmínky přijetí v článku na titulní straně.
2023-08-11
PLNĚNÍ BOMBIČEK NA VÝROBU SYCENÝ NÁPOJŮ - SODASTREAM
rozšířili a doplnili jsme nabídku strojů na plnění bombiček na výrobu sycených nápojů - Sodastream - podrobnosti jsou uvedeny v článku na titulní straně
2022-07-12
INFORMACE O CENÁCH, CENOVÉ NABÍDKY
Vážení zákazníci, vzhledem k současné situaci na trhu a trvale se zvyšujícím cenám od našich dodavatelů nezveřejňujeme od 1. 7. 2020 aktuální ceny v našem katalogu. V případě zájmu o dodávku zboží si prosím vyžádejte naší aktuální cenovou nabídku.
2022-06-22
DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU
nabízíme zpracování, případně aktualizaci dokumentace zdolávání požáru dle požadavku §34 Vyhlášky 246/2001 Sb.
2022-06-22
POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN
nabízíme zpracování požárního evakuačního plánu dle požadavku §33 Výhlášky 246/2001 Sb. - textovou i grafickou část
2022-02-22
KALIBRACE - OVĚŘENÍ MĚŘIDEL - ANO či NE?
Na základě častých dotazů ohledně kalibrace - ověření měřidel, jsme dotazovali Český metrologický institut. Odpověď najdete v článku na titulní straně - JAK A ČÍM MĚŘIT HYDRANTY?
2018-11-02
NABÍDKA SPOLUPRÁCE - servis hasicích přístrojů
Pro rozšíření sítě servisních organizací a prodejců hasicích přístrojů hledáme další servisní a prodejní organizace. Pro podrobnější informace pište na adresu tucek@tusan.cz, nebo tusan@tusan.cz. 

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE - HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

Hledáme nové kolegy / kolegyně na uvolněné pozice pro práci v oboru požární ochrany, bezpečnosti práce, požární bezpečnosti staveb a servisu požárně bezpečnostních zařízení.  Společnost TUSAN s.r.o. působí v oboru požární o ...

SODASTREAM plnění bombiček na výrobu sycených nápojů

Plnění bombiček na výrobu sycených nápojů: Na základě dotazů našich zákazníků jsme zpracovali následující informaci ohledně možností plnění bombiček na výrobu sycených nápojů - bombiček na CO2. Nehodláme se zabývat otázko ...

POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN

Evakuace je jedním z nástrojů řešení mimořádných událostí. Může mít různě časově nebo prostorově omezený charakter. Důvodů k provedení evakuace může být celá řada – požár, povodeň, teroristický útok, porucha technologického zaříz ...

DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

Dokumentaci zdolávání požárů tvoří operativní plán zdolávání požárů a operativní karta zdolávání požárů, které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických osob ...

JAK A ČÍM MĚŘIT HYDRANTY?

Ověření – kalibrovaní měřidel – ano, nebo ne? Při měření a kontrole zdrojů požární vody - hydrantů se setkáváme s požadavkem , případně dotazem, zda kontrolní zařízení je ověřeno - kalibrováno, nebo ne. Pro řešení tohoto prob ...

HASICÍ PŘÍSTROJ WS 6-LH–Li - hašení Li-ion baterii

Přenosný hasicí přístroj WS 6-LH – Li je určen pro hašení požáru lithio-iontových baterií. Hasicí přístroj je primárně  určen k hašení požáru v počáteční fázi. Lze jej použít k hašení zařízení pod elektrickým proudem (do ...

HASICÍ PŘÍSTROJ - jaký vybrat?

Hasicí přístroje - odpovědi na nejčastější dotazy ohledně požadavků na instalaci a umístění, nejvhodnějšího typu a pravidelných kontrol. Na základě vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ...

Brandschutztechnik Müller GmbH - představení společnosti

Společnost Brandschutztechnik Müller GmbH byla založena v roce 1980. Dnes existují tři pobočky s celkem 65 zaměstnanci. Jako klasická rodinná firma si uvědomuje, že jen úzká a dlouhodobá spolupráce přináší úspěch. Brandsc ...

Jsme autorizovaným partnerem značek:

Logo Everlux

Člen projektu: